Keywords: vận tải hàng không, cước vận tải hàng không

 22/07/2022

Khi nào doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần lựa chọn vận tải hàng không?

Hoạt động xuất nhập khẩu ngày nay luôn gắn liền với hoạt động vận tải như vận tải hàng không, đường bộ, đường thủy, đường sắt, … Mỗi phương thức vận tải có những đặc trưng riêng mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần nắm rõ để tối ưu hóa chi phí vận chuyển, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm...