Tìm kiếm theo tên dịch vụ, hàng hóa, mục tin tức hoặc từ khóa

Công ty cổ phần Logistics U&I

www.unilogistics.vn

Tuyên ngôn giá trị

“Cung cấp các giải pháp logistics đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng”

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp các dịch vụ logistics hiệu quả nhất tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Cung cấp các giải pháp logistics đáp ứng đúng nhu cầu của từng khách hàng.

BHAG

Là hạt nhân kết nối tạo thành mạng lưới logistics lớn nhất Việt Nam trước năm 2025.

Các cam kết

Với người lao động:

Là công ty có môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh trong đó mọi người đều được tôn trọng và có cơ hội khẳng định mình

Với khách hàng:

Vì quyền lợi của khách hàng trước.

Với cổ đông:

Trung thực và minh bạch.

Với xã hội:

Tôn trọng lợi ích chung.

Giá trị cốt lõi

Trung thực

Trung thực là phẩm chất cần có đầu tiên đối với người lao động của U&I logistics.

Kỷ luật

Cái giá của sự vượt trội là kỷ luật.

Uy tín

Chữ tín quý hơn vàng.
  • Tương lai

  • Tháng 4 năm 1998