Tìm kiếm theo tên dịch vụ, hàng hóa, mục tin tức hoặc từ khóa

Công ty cổ phần Logistics U&I

www.unilogistics.vn
Thư của tổng giám đốc

Tự hào là đơn vị hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước các dịch vụ Logistics

Nguyễn Xuân Phúc

CEO. Nguyễn Xuân Phúc

Gặp gỡ đội

Thành công của U&I Logistics đã xuất hiện từ một nhóm các cá nhân năng động, hiểu biết và đa dạng.
  • 13

    Cấp quản lý

  • 15

    Nhân viên thâm niên (10 năm)

  • 60

    Trình độ đại học, cao đẳng

BGD các công ty thành viên

Nguyễn Đức Tiến
Nguyễn Đức Tiến

Giám Đốc Công Ty CP Vận Tải U&I

Tel:0907 191 078

Email:tiennd@unilogistics.vn

Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm

Giám Đốc Công Ty CP Kho Hàng Hóa U&I

Tel:0913 951 155

Email:lamnt@unilogistics.vn

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng

Giám Đốc Công Ty CP Vận Chuyển Việt Nam

Tel:0908 163 969

Email:hungnv@vietnamtrucking.vn

Nguyễn Đình Hùng
Nguyễn Đình Hùng

Tổng Giám Đốc Công Ty CP Logistics U&I - Miền Bắc

Tel:0935 259 999

Email:hungnd@unilogistics.vn

Lã Đình Hào
Lã Đình Hào

Giám Đốc Công Ty CP Vận Tải U&I - Miền Bắc

Tel:0904 035 188

Email:mailto:haold@unitrans.vn

Hoàng Đình Nam
Hoàng Đình Nam

PTGD Công Ty CP Logistics U&I - Miền Bắc

Tel:0968 419 999

Email:namhd@unilogistics.vn

Team hỗ trợ Unilogistics

Nguyễn Hữu Minh
Nguyễn Hữu Minh

Giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển

Tel:0913 860 509

Email:minhnh@unilogistics.vn

Lê Huy Minh
Lê Huy Minh

Giám đốc bộ phận đại lý TTHQ

Tel:0908 167 707

Email:minhlh@unilogistics.vn

Cao Thu Yến
Cao Thu Yến

Giám đốc tài chính

Tel:0913 135 297

Email:yenct@unilogistics.vn

Trần Hoàng Thông
Trần Hoàng Thông

Giám đốc bộ phận kho vận

Tel:0908 077 088

Email:thongth@unilogistics.vn

Nguyễn Thị Kim Hạnh
Nguyễn Thị Kim Hạnh

Trưởng phòng hành chánh

Tel:0918 242 495

Email:hanhntk@unilogistics.vn

Huỳnh Hữu Tâm
Huỳnh Hữu Tâm

Trưởng phòng nhân sự

Tel:0977 274 527

Email:tamhh@unilogistics.vn

Liêu Hoàng Dũng
Liêu Hoàng Dũng

Trưởng phòng dữ liệu và IT

Tel:0938 379 168

Email:dunglh@unilogistics.vn