Search by name of services, products, category news or keywords

U&I LOGISTICS CORPORATION

www.unilogistics.vn
  • Homepage
  • News
  • Thông báo quan trọng từ U&I Logistics: Gửi các công ty, đơn vị thành viên; Đối tác; Khách hàng

Thông báo quan trọng từ U&I Logistics: Gửi các công ty, đơn vị thành viên; Đối tác; Khách hàng

  • Date 22
  • 12
  • 2019

Thông báo quan trọng từ U&I Logistics: Gửi các công ty, đơn vị thành viên; Đối tác; Khách hàng

Thời gian vừa qua, đã có việc một số các cá nhân và đơn vị riêng lẻ sử dụng tên và hình ảnh của U&I Logistics, cũng như tên của các công ty thành viên trong nhóm U&I Logistics để thực hiện việc cung cấp các dịch vụ về khai thuê khải quan, vận chuyển, kho bãi và cước... mà không thông qua công ty. Việc này gây ảnh hưởng rất lớn tới uy tín và danh tiếng mà U&I Logistics đã dày công xây dựng nên qua 21 năm qua.

Nay Tổng Giám Đốc U&I Logistics, đề nghị các Giám đốc các công ty thành viên quản lý và giám sát thật tốt các hoạt động và nhân viên của đơn vị mình. Đồng thời thông báo tới các khách hàng của công ty là tất cả các dịch vụ do công ty cung cấp đều phải được thực hiện sau khi ký hợp đồng chính thức giữa hai bên. Hay ít nhất là trong các báo giá có xác nhận đồng ý thực hiện các dịch vụ sau khi đã có chữ ký của người có thẩm quyền (Hoặc ủy quyền) và đóng dấu của hai bên. Nhằm tránh các rủi ro, sai sót, khiếu nại hay vi phạm pháp luật về sau. Công ty không chịu trách nhiệm việc các dịch vụ được thực hiện mà không có ký hợp đồng hay báo giá có xác nhận chính thức của hai bên.

U&I Logistics cũng sẽ đăng tin này trên trang web của công ty để thông báo rộng rãi tới mọi người cùng biết và thực hiện. Đề nghị các công ty thành viên, đơn vị và phòng ban liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng.