Search by name of services, products, category news or keywords

U&I LOGISTICS CORPORATION

www.unilogistics.vn

Video library

“Provide logistics solutions that meet the demand of each and every client”

  • Date 13
  • 01
  • 2020

Video 21 Năm, 1 Hành Trình Của U&I LOGISTICS

Monday, January 13, 2020

Bộ diện mới 2020 U&I Logistics

Monday, January 13, 2020

Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần U&I Logistics US

Monday, January 13, 2020

Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần U&I Logistics

Monday, January 13, 2020

Liên khúc tổng hợp "Đi để trở về + The fox + bombasic" - do các bạn Kho 1 + kho 2 trình diễn

Monday, January 13, 2020

Tiết mục "Bánh Trôi nước"

Monday, January 13, 2020

Change Huyn Mix với bài mời anh vào team em

Monday, January 13, 2020

Liên khúc "Vũ điệu hoang dã - Circle of life"

Monday, January 13, 2020

Tiết mục này "MASHUP THOÁT Ế" - do các bạn phòng Đại lý TTHQ biểu diễn

Monday, January 13, 2020

"Sway" - do các bạn liên quân Sales, hành chánh & kho biễu diễn